Things to know

ການ​ເປັນ​ພະນັກງານ​ທີ່​ດີ​ເລີດ ຫຼື ການ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ
ໃນ​ຍຸກ​ການ​ແຂ່ງຂັນ

1. ນິດ​ໃສ​ດີ: (ສ້າງ​ງຕົນ​ເອງ, ຄວາມ​ຊື່ສັດ, ຄວາມ​ພະຍາຍາມ, ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ຄວາມ​ກ້າ​ຮັບ ຜິດຊອບ)
2. ເຮັດ​ວຽກ​ເກັ່ງ: (​ເຮັດ​ວຽກ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ໃຈ, ຄຳ​ເວົ້າ​ມາ​ຫຼັງ​ການ​ໄດ້​ຄິດ, ຮູ້ຈັກ​ປຶກສາ, ​ແລ່ນຕາມ​ເວລາ​ ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ທີ​ມ, ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄວ ​ແລະ ຮອບ​ຄອບ)
3. ຮຽນ​ຮູ້​ວຽກ​ໄວ: (ມີ​ແນວ​ຄິດ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ດີ, ຮູ້​ສະ​ສົມ​ບົດຮຽນ, ​ເຮັດ​ວຽກພ້ອມ​ເປັນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້, ຮັກ​ ການ​ອ່ານ ​ແລະ ຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ)
4. ກ້າຫານ​ໃນ​ທາງ​ສ້າງສັນ: (ຮູ້​ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອ່ອນ, ຮັກ​ຄົນ​ທີ່​ມັກ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຕືອນ, ກ້າ​ປ່ຽນ​ແປງ)

14. ຢ່າງຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມີ​​ສະມາທິຫຼາຍຂື້ນ

1. ສັດຕູ​ທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​! ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່​ຄື
ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ
2. ຄວາມ​ລົ້ມເຫລວ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ຄວາມອວດດີ
3.ການ​ກະທຳ​ທີ່​ໂງ່​​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ການຫຼອກລວງ
4. ສິ່ງ​ທີ່​ແສນ​ສາ​ຫັດ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ຄວາມອິດສາ-ບັງບຽດ
5. ຄວາມ​ຜິດ​​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ການຍອມບ່າຍແພ້ຕົວເອງ
6. ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ອະ​ກຸ​ສົນ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ການຫຼອກຕົວເອງ
7. ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເວດ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ຄວາມທໍ້ຖອຍຂອງຕົວເອງ
8. ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສັນ​ເສີນ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ຄວາມຂະຫຍັນພະຍາຍາມ
9. ຄວາມ​ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ຄວາມສິ້ນຫວັງ
10. ຊັບສົມບັດ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຫລາຍ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ສຸຂະພາບທີສົມບຸນ
11.ໜີ້​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ໜີ້ບຸນຄຸນ
12.ຂອງ​ຂວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ການໃຫ້ອາໄພ ແລະ ຄວາມເມດຕາກະລຸນາ
13.ຂໍ້​ບົກຜ່ອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ ແລະ ຂາດເຫດຜົນ
14.ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ອິ່ມ​ອົກ​ອິ່ມ​ໃຈ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາ
ກໍ່ຄື
ການໃຫ້ທານ

ຄຳ​ຄົມ

- ຄ່າ​ຂອງ​ຄົນ​ ຢູ່​ທີ່​ຜົນ​ຂອງ​ງານ
- ແຕ່​ຄ່າຂອງ​ງານ ​ຢູ່​ທີ່​ຜົນ​ຂອງ​​ເງິນ
- ຫນັກໃຫ້ຊ່ວຍກັນຫາບ ຫຍາບໃຫ້ຊ່ວຍກັນດຶງ
- ບໍ່ກິນຜັກບໍ່ມີອີ່ມທ້ອງ ບໍ່ເອົາພີ່ນ້ອງມັນບໍ່ເປັນຄົນ
- ເຫລັກຄົດເອົາໄວ້ເຮັດຂໍເຫລັກງໍເອົາໄວ້ເຮັດກ່ຽວຄົນຄົດລ້ຽວເອົາໄວ້ບໍ່ດີ
- ສາວງາມນາມຄ່ອງ ສາວຈອງຫອງມີແຕ່ຄົນຊັງ
- ປູກພືດຫວັງຜົນ ເກີດເປັນຄົນ ຕ້ອງສືກສາຫາຄວາມຮູ້
- ເວົ້າໄດ້ຕ້ອງເຮັດໄດ້ ເຮັດໄດ້ກໍຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ
- ຜູ້ທີ່ເຮັດໄດ້ອາດເວົ້າບໍ່ໄດ້  ຜູ້ທີ່ເວົ້າໄດ້ອາດເຮັດບໍ່ໄດ້
- ເຄັ່ງຫລາຍມັນຂາດ ຍານຫລາຍມັກຂ້ອງ
- ຢ່າຂ້າຄົນດີ ຢ່າຕີຄົນມີຄຸນ
- ຄວນນຳໃຊ້ຄົນຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ ບໍ່ແມ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ
- ໃນຄວາມຫຶງຫ່ວງ ມັນຈະມີຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຫລາຍກວ່າຄວາມຮັກ
- ໄດ້ເມຍດີປານໄດ້ແກ້ວຄູນລ່າງ ໄດ້ເມຍຊ່າງປານໄດ້ແກ້ວຄູນເຮືອນໄດ້ເມຍບິດເບືອນປານໄດ້ໄມ້ທາງປາຍ

ສາມຊ່ວງ​ຊີວິດ ຂອງ​ຄົນ
I. ຊ່ວງ​ໄວ​ລຸ້ນ
  ມີ​ເວລາ + ມີ​ແຮງ ​ແຕ່​ບໍ່​ມີເງິນ
II. ຊ່ວງ​ໄວ​ເຮັດ​ວຽກ
  ມີ​ເງິນ + ມີແຮງ ​ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ເວລາ
III. ຊ່ວງ​ເຖົ້າ
  ມີ​ເວລາ + ມີ​ເງິນ ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ແຮງ