ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຕ່າງໆ

ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຕ່າງໆ
( hospitality skills (Hotel, Restaurant and Travel agent skills), beauty and hairdressing skills, and other skills for creation job skills and business skills for the young school leavers and other interested persons)

ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຮງ​ແຮມ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ

ຫຼັກ​ສູດ ເສີມ​ສວຍ ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ