ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມັງ​ກອນ-ມີ​ນາ (1-3)/2024

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​23-24/01/2024 = (2 days) Supervisory skillsທັກ​ສະ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ຄຸມ​ງານ​ທີ່​ດີ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
2 25-26/01/2024 = (2 days) ເຕັກນິກການ​ຂາຍ ແລະ​ ການຕະຫຼາດ​ໃຫ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
3 13-14/02/2024 = (2 days) ເຕັກ​ນິກ​ການສ້າງ​ຄວາມ​ພຶງ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ-ຕໍ່ວ່າຂອງ​ລູກ​ຄ້າ”  ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
4 15-16/02/2024 = (2 days) ເຕັກ​ນິກ​ການມອບ​ໝາຍ​ວຽກ, ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ຕິດ​ຕາ​ມ​​ຢ່າງ​ມີ​ຜົ​ນ​ສຳ​ເລັດ”  ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
5 19-23/02/2024 = (5 days) ຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້​ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ” (Training of Trainer) TOT ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
6 14-15/03/2024 = (2 days) ທັກ​ສະ​ການ​ສ້າງ​ບົດ ນຳ​ສະ​ເໜີ ແລະ ການ​ຂື້ນ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ໜ້າ​ເວ​ທີ”  ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
7 20-22/03/2024 = (3 days) ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ດີ ແລະ ຜູ້​ຈັດ​ການ​ທີ່​ເກັ່ງ” (How to be a good leader and Manager)  ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
8 26-27/03/2024 = (3 days) ທັກ​ສະ​ການ​ຂຽນ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ” (Reporting Effectively)  ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ທັນ​ວາ (12)/2023

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​12-13/12/2023 = (2 days) “ການ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ຮັກ​ອົງ​ກອນ” ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
2 14-15/12/2023 = (2 days) “ທັກ​ສະ​ການ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ເກັບ​ໜີ້​ໃຫ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ” ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download
3 18-22/12/2023 = (5 days) ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ​ຍຸກ​ໃໝ່​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດProject management ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ Download

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ຕຸ​ລາ (10)/2023

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​10-11/10/2023 = (2 ມື້) ການເປັນໂຊເຟີທີ່ດີ ແລະ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 12-13/10/2023 = (2 ມື້) “ທັກສະການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ” ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
3 16-17/10/2023 = (2 ມື້) “ຄວາມ​ຮູ້ 5ສ ແລະ ການ​ຈັດ​ເກັບ​ເອ​ກະ​ສານ” ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
4 18-20/10/2023 = (2 ມື້) “ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ” ພາກ1 ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
5 23-27/10/2023 = (2 ມື້) “ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ​ຍຸກ​ໃໝ່​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ” ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ສິງ​ຫາ (8)/2023

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​11-12/08/2023 = (2 ມື້) ເຕັກ​ນິກ​ການມອບ​ໝາຍ​ວຽກ, ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ຕິດ​ຕາ​ມ​​ຢ່າງ​ມີ​ຜົ​ນ​ສຳ​ເລັດ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 28-29/08/2023 = (2 ມື້) ບຸກ​ຄະ​ລິກ​ກະ​ພາບ ແລະ ການ​ເປັນ​ໂຄ​ສົກ-ພິ​ທີ​ກອນ ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
3 30-31/08/2023 = (2 ມື້) ການເຂົ້າໃຈການເງິນ ແລະ ບັນຊີ (ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກບັນຊີ) (Finance and Accounting Understanding (For Manager, not an Accountant) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ (7)/2023

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​13-14/07/2023 = (2 ມື້) ເຕັກ​ນິກ​ການມອບ​ໝາຍ​ວຽກ, ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ຕິດ​ຕາ​ມ​​ຢ່າງ​ມີ​ຜົ​ນ​ສຳ​ເລັດ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 24-25/07/2023 = (2 ມື້) ການ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ຮັກ​ອົງ​ກອນ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
3 26-28/07/2023 = (3 ມື້) ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຍຸກ​ໃໝ່​ໃຫ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ (Modern Successful HRM) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ພຶດ​ສະ​ພາ & ມິ​ຖຸ​ນາ (5 & 6)/2023

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​10-11/05/2023 = (2 ມື້) ທັກສະການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເລີດ (Excellent Service Behavior) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 29-31/05/2023 = (3 ມື້) ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຍຸກ​ໃໝ່​ໃຫ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ (Modern Successful HRM) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
3 26-27/05/2023 = (2 ມື້) ເຕັກ​ນິກ​ການມອບ​ໝາຍ​ວຽກ, ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ຕິດ​ຕາ​ມ​​ຢ່າງ​ມີ​ຜົ​ນ​ສຳ​ເລັດ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
4 05-09/06/2023 = (5 ມື້) ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ດີ ແລະ ຜູ້​ຈັດ​ການ​ທີ່​ເກັ່ງ (How to be a good leader and Manager) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
5 16-17/06/2023 = (2 ມື້) ກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດເພື່ອເພີ້ມຍອດຂາຍ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
6 19-23/06/2023 = (5 ມື້) ເທັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ​​ໃຫ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ (How to work well within a community) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
7 27-28/06/2023 = (2 ມື້) ການຈັດ​ການ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ໃຈ​ຮ້າຍ-ຕໍ່​ວ່າ​​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ເມ​ສາ (4)/2023

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​05-07/04/2023 = (3 ມື້) ສູດ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ເລ​ຂາ ແລະ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ມື​ອາ​ຊີບ (Professional Secretary and Assistant Skills) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 10-11/04/2023 = (2 ມື້) ທັກສະການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເລີດ (Excellent Service Behavior) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 24-28/04/2023 = (5 ມື້) ທັກສະການເປັນຄູຝຶກທີ່ມີປະສິດຕະພາບ (Training of Trainer skills ) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມີ​ນາ (3)/2023

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​13-17/3/2023 = (5 ມື້) ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີມີປະສິດທິພາບສຳລັບນັກພັດທະນາ (Effective facilitator in community development) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 22-24/3/2023 = (3 ມື້) ສູດ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ເລ​ຂາ ແລະ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ມື​ອາ​ຊີບ (Professional Secretary and Assistant Skills) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ
2 23-24/3/2023 = (2 ມື້) ການພັດທະນາທັກສະຫົວໜ້າຄຸມງານ” (Supervisor development Skills) ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​່​ສົນ​ໃຈ ລາຍລະອຽດ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ສິງຫາ (8)/2020

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​22/08/2020 = (1 ມື້) ການປັບໂຕທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ລອດ ແລະ ມີກຳໄລ(ໃນຊ່ວງວິກິດ)
ພາກທຸລະກິດ ລາຍລະອຽດ
2 22/8/2020 = (1 ມື້) ພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກ, ສອນໂດຍຄູຕ່າງປະເທດ"“English for Kids and Teens by Foreigner"
ສຳລັບເດັກ 8-14ປີ ລາຍລະອຽດ
2 22/8/2020 = (1 ມື້) (ພາສາອັງກິດ ABC) ສຳລັບ ຫຼານນ້ອຍ“English ABC for Kids"
ສຳລັບເດັກ ລາຍລະອຽດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມີ​ນາ (3)/2020

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​18-20/03/2020 = (3 ມື້) ຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້​ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ (TOT)” “Training of Trainer"
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງ​ການ ດາວໂຫຼດ
2 26-27/03/2020 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານການຈັດ​ຊື້​​ໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ” “Effective procurement management"
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງ​ການ ດາວໂຫຼດ
2 23-27/03/2020 = (5 ມື້) ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ” “How to be a good leader and manager"
າກທຸລະກິດ & ໂຄງ​ການ ດາວໂຫຼດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ທັນ​ວາ (12)/2019

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 ​06-07/12/2019 = (2 ມື້) ການ​ເປັນ​ໂຊ​ເຟີ​ມື​ອາ​ຊີບ“Being a professinal Driver"
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງ​ການ ດາວໂຫຼດ
2 10-12/12/2019 = (3 ມື້) ການ​ເປັນ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ມື​ອາ​ຊີບ“Professional Manager"
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງ​ການ ດາວໂຫຼດ
2 16-20/12/2019 = (5 ມື້) ການ​ເປັນ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິ​ຕິ​ພາບ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ
“Effective Facilitator in Community Development"
ໂຄງ​ການ ດາວໂຫຼດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ຕຸ​ລາ (11)/2019

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 26-27/11/2019 = (2 ມື້) ການ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ເກັບ​ໜີ້​ໃຫ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ“Effective Payment Collection”
ພາກທຸລະກິດ ດາວໂຫຼດ
2 29-30/11/2019 = (2 ມື້) ການ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂາຍ​ມື​ອາ​ຊີບ
 ພາກທຸລະກິດ ດາວໂຫຼດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ຕຸ​ລາ (10)/2019

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 11-12/10/2019 = (2 ມື້) ການ​ເປັນ​ໂຊ​ເຟີ​ທີ່​ດີ“Good Driver” (Code 1201.1)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ ດາວໂຫຼດ
2 16-17/10/2019 = (2 ມື້) ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ເວ​ລາ“Time management” (Code )
 ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ ດາວໂຫຼດ
3 17-18/10/2019 = (2 ມື້) “ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ” “Service mind” (Code )
 ພາກທຸລະກິດ ດາວໂຫຼດ
4 21-25/10/2019 = (5 ມື້) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄູຝຶກທີ່ມີປະສິດທິພາບ” "Training of Trainer"
 (Code 7005)
 ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ ດາວໂຫຼດ
5 26/10/2019 = (1 ມື້) “ເຕັກ​ນິກ​ການ​ກະ​ຕຸນ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ມີ​ຄວາມ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ”(Code 2019)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ ດາວໂຫຼດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ກັນຍາ (09)/2019

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 14/09/2019 = (1 ມື້) ກາ​ນພັດທະນາບຸກຄະ​ລິກກະພາບ​ທີ່​ດີ ​ທຸກ​ນາທີ” (Code 5013)
ພາກທຸລະກິດ ດາວໂຫຼດ
2 20-21/09/2019 = (2 ມື້) ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຕໍ່​ລອງ​ເພື່ອ​ເພີ້ມຍອດ​ຂາຍ” (Code 2005.1)
ພາກທຸລະກິດ ດາວໂຫຼດ
3 24-26/09/2019 = (3 ມື້) ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 5ສ ແລະການຈັດເກັບເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບຽບ(ຫາໃຊ້ງ່າຍ)” (Code 5016 ) 
 ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ ດາວໂຫຼດ
4 27-28/09/2019 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
“Customer Relation Management (CRM)” (Code 2018)
ພາກທຸລະກິດ ດາວໂຫຼດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ສິງ​ຫາ (08)/2019

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 12-13/07/2019
= (2 ມື້)
ກາ​ນ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້​ປະ​ສົບຜົນ​ສຳ​ເລັດ” (Code 1400.2)
ພາກທຸລະກິດ
2 16-18/07/2019
= (3 ມື້)
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທັກ​ສະ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄຸມ​ງານ
“Professional Supervisor” (Code 5021 )
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
3 19-20/07/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
“Warehouse management and safety” (Code 5009) 

ພາກທຸລະກິດ
4 22-26/07/2019
= (5 ມື້)
ການ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫ​ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ SMEs ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
“Smart Leader For SMEs” (Code 5010.1)
ໂຄງການ & ພາກທຸລະກິດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ (07)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 12-13/07/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິການລູກຄ້າແບບມືອາຊີບ
“Professional Customer Service” (Code: 2018)
ພາກທຸລະກິດ
2 16-18/07/2019
= (3 ມື້)
ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
“Modern Successful HRM” (Code 5003)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
3 19-20/07/2019
= (2 ມື້)
ການຂາຍ ແລະ ຕະຫຼາດໃນສື່ອອນລາຍ” ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ (Code 2020)
ພາກທຸລະກິດ
4 22-26/07/2019
= (5 ມື້)
ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ
“Project account skills” (Code 7002)
ໂຄງການ & ພາກທຸລະກິດ
5 29-30/07/2019
= (2 ມື້)
“ ສຸດຍອດເຕັກນິກການສອນສະໄໝໃໝ່ I  ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ(Code 5046)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມິ​ຖຸ​ນາ (06)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 24-25/06/2019
= (2 ມື້)
ກ້າວ​ສູ່​ການ​ເປັນເລ​ຂາຍຸກໃໝ່ທີ່ເກັ່ງ” ພາກ 1 (Code 5044
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
2 26-27/06/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
“Customer Relation Management (CRM)” (Code 2016 )
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ພຶດ​ສະ​ພາ (05)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 27-29/05/2019
= (3 ມື້)
ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
“Modern Successful HRM” (Code 5003)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
2 30-31/05/2019
= (2 ມື້)
ເຕັກນິກການເປັນພິທີກອນ ແລະ ການສ້າງກິດຈະກໍາໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນ ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ເມ​ສາ (04)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 09-10/04/2019
= (2 ມື້)
ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ ແລະ ການ​ສື່​ສານ” ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ
“Solve problem and communicate” for executives
 (Code 5027)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
2 22-26/04/2019
= (5 ມື້)
ເທັກ​ນິກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃຫ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ”
“How to work well within a community” (Code 7007)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
3 26-27/04/2019
= (2 ມື້)
ກົນ​ລະ​ຍຸດ​ການ​ສ້າງ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
4 29-30/04/2019
= (2 ມື້)
ການ​ນຳ​ໃຊ້ Word - Excel” ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຫ້ອງ​ການ ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມີ​ນາ (03)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 04-08/03/2019
= (5 ມື້)
ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ
“Result based Project cycle Management
” (Code 7004)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
2 07-09/02/2019
= (3 ມື້)
ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ
“Chicken Raising Skills for Small Holder farmer” (Code 7020)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
3 11-15/03/2019
= (5 ມື້)
ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ
“How to be a Good leader and Manager”(Code 5009 )
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
4 11-15/03/2019
= (5 ມື້)
ການທັດສະນະສຶກ​ສາ ການລ້ຽງສັດປີກ (ໄກ່ພັນພື້ນບ້ານ) ແລະ ເປັດ ພືດຜັກ​​ປອດສານພິດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ຈັງຫວັດ ໂຄລາດ  (ປະ​ເທດ​ໄທ) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
5 22-23/03/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
“Customer Relation Management (CRM)” (Code 2016 )
ພາກທຸລະກິດ
6 22-23/03/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານວຽກບຸກຄະລາກອນ” ສໍາລັບຫົວໜ້າຝ່າຍ ແລະ ຜູ້ຈັດການ
“Human Resource Management” for Supervisor and Manager (Code 5024)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
7 25-29/03/2019
= (5 ມື້)
“ການ​ຕະຫຼາດ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ​ຊຸມ​ຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ”
“Community product Marketing skills"(Code 7008)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
8 29-30/03/2019
= (2 ມື້)
“ເຕັກ​ນິກ​ການ​ມອບ​ໝາຍວຽກ​, ຄວບ​ຄຸມ​ ແລະ ​ ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ”
Technique of Work delegation Contolling and monitoring effectivcly” (Code 5006)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ກຸມພາ (02)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 04-06/02/2019
= (3 ມື້)
“ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ ແລະ ວາງແຜນ​ຕະຫຼາດ​ສິນ​ຄ້າ​ຊຸມ​ຊົນ” (Code 6001 ) ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
2 08-09/02/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານວຽກບຸກຄະລາກອນ” ສໍາລັບຫົວໜ້າຝ່າຍ ແລະ ຜູ້ຈັດການ (Code 5024) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
3 15-16/02/2019
= (2 ມື້)
“​ເຕັກ​ນິກການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບໜີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ” (Code 2003) ພາກທຸລະກິດ
4 22-23/02/2019
= (2 ມື້)
“ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ພິບໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ” (Code 5042) ພາກທຸລະກິດ
5 27-28/02/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານການຈັດ​ຊື້​​ໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ” (Code 5045) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
6 1​8-22/02/2019
= (5 ມື້ 4 ຄືນ)
ການ​ທັດ​ສະ​ນະວຽກ​ງານ​ລ້ຽງ​ສັດ “ລ້ຽງ​ແບ້, ລ້ຽງ​ງົວ ແລະ ພືດ​ຜັກ​​ປອດ​ສານ​ພິດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ” ທີ່ຈັງຫວັດ ໂຄລາດ (ປະ​ເທດ​ໄທ)  (Code 8002) ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ