​ຄຳ​ຄົມ​ສອນ​ໃຈ

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຄືໂອກາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງເກົ່າອີກເທື່ອໜຶ່ງແບບຊານສະຫຼາດກວ່າເກົ່າ “Failure is simply the opportunity to begin again this time more intelligently”