Training Courses

Training Plan for September (09)/2019

ແທັກ​ໂດ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ງ່າຍ​ຂື້ນ

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ລາຍລະອຽດ
1 14/09/2019 = (1 ມື້) ກາ​ນພັດທະນາບຸກຄະ​ລິກກະພາບ​ທີ່​ດີ ​ທຸກ​ນາທີ” (Code 5013)
ພາກທຸລະກິດ Download
2 20-21/09/2019 = (2 ມື້) ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຕໍ່​ລອງ​ເພື່ອ​ເພີ້ມຍອດ​ຂາຍ” (Code 2005.1)
ພາກທຸລະກິດ Download
3 24-26/09/2019 = (3 ມື້) ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 5ສ ແລະການຈັດເກັບເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບຽບ(ຫາໃຊ້ງ່າຍ)” (Code 5016 ) 
 ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ Download
4 27-28/09/2019 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
“Customer Relation Management (CRM)” (Code 2018)
ພາກທຸລະກິດ Download

Training Plan for August (08)/2019

TACDO makes your life easier

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 12-16/08/2019
= (5 ມື້)
ກາ​ນ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້​ປະ​ສົບຜົນ​ສຳ​ເລັດ” (Code 1400.2)
ພາກທຸລະກິດ
2 16-17/08/2019
= (2 ມື້)
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທັກ​ສະ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄຸມ​ງານ
“Professional Supervisor” (Code 5021 )
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
3 20-21/08/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
“Warehouse management and safety” (Code 5009) 

ພາກທຸລະກິດ
4 22-24/07/2019
= (3 ມື້)
ການ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫ​ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ SMEs ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
“Smart Leader For SMEs” (Code 5010.1)
ໂຄງການ & ພາກທຸລະກິດ

Training Plan for July (07)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 12-13/07/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິການລູກຄ້າແບບມືອາຊີບ
“Professional Customer Service” (Code: 2018)
ພາກທຸລະກິດ
2 16-18/07/2019
= (3 ມື້)
ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
“Modern Successful HRM” (Code 5003)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
3 19-20/07/2019
= (2 ມື້)
ການຂາຍ ແລະ ຕະຫຼາດໃນສື່ອອນລາຍ” ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ (Code 2020)
ພາກທຸລະກິດ
4 22-26/07/2019
= (5 ມື້)
ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ
“Project account skills” (Code 7002)
ໂຄງການ & ພາກທຸລະກິດ
5 29-30/07/2019
= (2 ມື້)
“ ສຸດຍອດເຕັກນິກການສອນສະໄໝໃໝ່ I  ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ(Code 5046)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

Training Plan for June (06)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 24-25/06/2019
= (2 ມື້)
ກ້າວ​ສູ່​ການ​ເປັນເລ​ຂາຍຸກໃໝ່ທີ່ເກັ່ງ” ພາກ 1 (Code 5044
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
2 26-27/06/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
“Customer Relation Management (CRM)” (Code 2016 )
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

Training Plan for May (05)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 27-29/05/2019
= (3 ມື້)
ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
“Modern Successful HRM” (Code 5003)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
2 30-31/05/2019
= (2 ມື້)
ເຕັກນິກການເປັນພິທີກອນ ແລະ ການສ້າງກິດຈະກໍາໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນ ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

Training Plan for April (04)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 09-10/04/2019
= (2 ມື້)
ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ ແລະ ການ​ສື່​ສານ” ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ
“Solve problem and communicate” for executives
 (Code 5027)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
2 22-26/04/2019
= (5 ມື້)
ເທັກ​ນິກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃຫ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ”
“How to work well within a community” (Code 7007)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
3 26-27/04/2019
= (2 ມື້)
ກົນ​ລະ​ຍຸດ​ການ​ສ້າງ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
4 29-30/04/2019
= (2 ມື້)
ການ​ນຳ​ໃຊ້ Word - Excel” ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຫ້ອງ​ການ ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

Training Plan for March (03)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 04-08/03/2019
= (5 ມື້)
ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ
“Result based Project cycle Management
” (Code 7004)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
2 07-09/02/2019
= (3 ມື້)
ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ
“Chicken Raising Skills for Small Holder farmer” (Code 7020)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
3 11-15/03/2019
= (5 ມື້)
ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ
“How to be a Good leader and Manager”(Code 5009 )
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
4 11-15/03/2019
= (5 ມື້)
ການທັດສະນະສຶກ​ສາ ການລ້ຽງສັດປີກ (ໄກ່ພັນພື້ນບ້ານ) ແລະ ເປັດ ພືດຜັກ​​ປອດສານພິດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ຈັງຫວັດ ໂຄລາດ  (ປະ​ເທດ​ໄທ) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
5 22-23/03/2019
= (2 ມື້)
ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
“Customer Relation Management (CRM)” (Code 2016 )
ພາກທຸລະກິດ
6 22-23/03/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານວຽກບຸກຄະລາກອນ” ສໍາລັບຫົວໜ້າຝ່າຍ ແລະ ຜູ້ຈັດການ
“Human Resource Management” for Supervisor and Manager (Code 5024)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
7 25-29/03/2019
= (5 ມື້)
“ການ​ຕະຫຼາດ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ​ຊຸມ​ຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ”
“Community product Marketing skills"(Code 7008)
ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
8 29-30/03/2019
= (2 ມື້)
“ເຕັກ​ນິກ​ການ​ມອບ​ໝາຍວຽກ​, ຄວບ​ຄຸມ​ ແລະ ​ ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ”
Technique of Work delegation Contolling and monitoring effectivcly” (Code 5006)
ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ

Training Plan for February (02)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 04-06/02/2019
= (3 ມື້)
“ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ ແລະ ວາງແຜນ​ຕະຫຼາດ​ສິນ​ຄ້າ​ຊຸມ​ຊົນ” (Code 6001 ) ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
2 08-09/02/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານວຽກບຸກຄະລາກອນ” ສໍາລັບຫົວໜ້າຝ່າຍ ແລະ ຜູ້ຈັດການ (Code 5024) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
3 15-16/02/2019
= (2 ມື້)
“​ເຕັກ​ນິກການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບໜີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ” (Code 2003) ພາກທຸລະກິດ
4 22-23/02/2019
= (2 ມື້)
“ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ພິບໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ” (Code 5042) ພາກທຸລະກິດ
5 27-28/02/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານການຈັດ​ຊື້​​ໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ” (Code 5045) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
6 1​8-22/02/2019
= (5 ມື້ 4 ຄືນ)
ການ​ທັດ​ສະ​ນະວຽກ​ງານ​ລ້ຽງ​ສັດ “ລ້ຽງ​ແບ້, ລ້ຽງ​ງົວ ແລະ ພືດ​ຜັກ​​ປອດ​ສານ​ພິດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ” ທີ່ຈັງຫວັດ ໂຄລາດ (ປະ​ເທດ​ໄທ)  (Code 8002) ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ເມສາ (04)/2018

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 02-06/04/2018= (2 ມື້) “ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່”Office management skills (Code 5012) ຫຼັດສູດ  
2 23-27/04/2018= (5 ມື້) “ເຕັກນິກການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”Project Proposals Writing (Code 7003) ຫຼັດສູດ  
ຫຼັກສູດພິເສດ (ພາກຄ່ຳ)/ Special Course on evening ລາຍລະອຽດ ເວລາຝຶກ
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”Selling successful ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການຈັດການເອກະສານ ໃຫ້ເປັນລະບົບ”Knowledge and document control ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ ເພື່ອຊະນະໃຈການແຂ່ງຂັນ”Service mind to win competition ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມີນາ (03)/2018

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 13-14/12/2017 = (2 ມື້) “ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ-ຕໍ່​ວ່າ ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ” ຫຼັດສູດ  
2 15-16/12/2017 = (2 ມື້) “ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ”How to be a Good leader and Manager (Code 5009) ຫຼັດສູດ  
3 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ”Project Account Akills (Code 7002) ຫຼັດສູດ  
4 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄຸຝຶກ (TOT)”Training of Trainer (TOT) “Code 7005” ຫຼັດສູດ  
5 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົ”Effective Facilitator in Community Development (Code 7006) ຫຼັດສູດ